وبینارهای آموزشی نیراسیستم

Online Webinar

مشاهده رویداد ها
 وبینارهای آموزشی نیراسیستم
دوره آنلاین طراحی PCB با نرم افزار Altium Designer
برگزار شده

دوره آنلاین طراحی PCB با نرم افزار Altium Designer

 • الکترونیک و سخت افزار
 • نامشخص
 • شروع رویداد : 07:00 1399/02/05
جزییات رویداد
دوره آنلاین برنامه نویسی Embedded C (ویژه میکروکنترلرها)
برگزار شده

دوره آنلاین برنامه نویسی Embedded C (ویژه میکروکنترلرها)

 • سیستم های نهفته
 • نامشخص
 • شروع رویداد : 05:30 1399/02/04
جزییات رویداد
وبینار آشنایی با دوره آنلاین طراحی PCB با نرم افزار Altium Designer
برگزار شده

وبینار آشنایی با دوره آنلاین طراحی PCB با نرم افزار Altium Designer

 • الکترونیک و سخت افزار
 • نامشخص
 • شروع رویداد : 16:30 1399/02/02
جزییات رویداد
وبینار آشنایی با دوره آنلاین برنامه نویسی Embedded C مقدماتی(ویژه میکروکنترلرها)
برگزار شده

وبینار آشنایی با دوره آنلاین برنامه نویسی Embedded C مقدماتی(ویژه میکروکنترلرها)

 • سیستم های نهفته
 • نامشخص
 • شروع رویداد : 16:30 1399/02/01
جزییات رویداد
وبینار مقایسه میکروکنترلر AVR و PIC
برگزار شده

وبینار مقایسه میکروکنترلر AVR و PIC

 • سیستم های نهفته
 • نامشخص
 • شروع رویداد : 17:30 1397/12/21
جزییات رویداد
وبینار کاربرد فناوری اینترنت اشیا در سلامت
برگزار شده

وبینار کاربرد فناوری اینترنت اشیا در سلامت

 • مهارت های کاربردی
 • نامشخص
 • شروع رویداد : 16:30 1397/12/15
جزییات رویداد
وبینار توسعه وب اپلیکیشن های Real-time مبتنی بر React JS
برگزار شده

وبینار توسعه وب اپلیکیشن های Real-time مبتنی بر React JS

 • برنامه نویسی و IT
 • نامشخص
 • شروع رویداد : 17:30 1397/12/07
جزییات رویداد
وبینار Embedded C Vs. C Programming
برگزار شده

وبینار Embedded C Vs. C Programming

 • الکترونیک و سخت افزار
 • نامشخص
 • شروع رویداد : 17:30 1397/11/30
جزییات رویداد
وبینار هوش تهدید سایبری
برگزار شده

وبینار هوش تهدید سایبری

 • برنامه نویسی و IT
 • نامشخص
 • شروع رویداد : 17:30 1397/11/23
جزییات رویداد