کارگاه های آموزشی نیراسیستم

Workshop & Quick start

مشاهده رویداد ها
 کارگاه های آموزشی نیراسیستم
آموزش مونتاژ و دمونتاژ قطعات SMD
در حال ثبت نام

آموزش مونتاژ و دمونتاژ قطعات SMD

 • الکترونیک و سخت افزار
 • نامشخص
 • شروع رویداد : 08:00 1402/12/11
جزییات رویداد
آموزش مونتاژ و دمونتاژ قطعات THD
در حال ثبت نام

آموزش مونتاژ و دمونتاژ قطعات THD

 • الکترونیک و سخت افزار
 • نامشخص
 • شروع رویداد : 08:00 1402/12/04
جزییات رویداد
آشنایی با قطعات الکترونیکی
در حال ثبت نام

آشنایی با قطعات الکترونیکی

 • الکترونیک و سخت افزار
 • نامشخص
 • شروع رویداد : 08:00 1402/11/27
جزییات رویداد
نصب دوربین مداربسته AHD
برگزار شده

نصب دوربین مداربسته AHD

 • الکترونیک و سخت افزار
 • نامشخص
 • شروع رویداد : 12:00 1402/02/20
جزییات رویداد
آموزش مونتاژ و دمونتاژ قطعات SMD
برگزار شده

آموزش مونتاژ و دمونتاژ قطعات SMD

 • الکترونیک و سخت افزار
 • نامشخص
 • شروع رویداد : 14:00 1402/01/08
جزییات رویداد
آموزش مونتاژ و دمونتاژ قطعات THD
برگزار شده

آموزش مونتاژ و دمونتاژ قطعات THD

 • الکترونیک و سخت افزار
 • نامشخص
 • شروع رویداد : 09:00 1402/01/08
جزییات رویداد
آشنایی با قطعات الکترونیکی
برگزار شده

آشنایی با قطعات الکترونیکی

 • مهارت های کاربردی
 • نامشخص
 • شروع رویداد : 09:00 1402/01/07
جزییات رویداد
کارگاه برنامه‌نویسی بردهای آردوینو (Arduino) + راه‌اندازی عملی
برگزار شده

کارگاه برنامه‌نویسی بردهای آردوینو (Arduino) + راه‌اندازی عملی

 • الکترونیک و سخت افزار
 • نامشخص
 • شروع رویداد : 08:00 1401/09/23
جزییات رویداد
آموزش مونتاژ و دمونتاژ قطعات SMD
برگزار شده

آموزش مونتاژ و دمونتاژ قطعات SMD

 • الکترونیک و سخت افزار
 • نامشخص
 • شروع رویداد : 09:00 1401/01/11
جزییات رویداد