فرصت های شغلی نیراجاب

بواسطه همکاری نیراسیستم با صنعت و ارتباط با مجموعه های تولیدی، شرکت های فنی مهندسی و دانش بنیان؛ تامین نیروی انسانی متخصص و معرفی مهارت آموزان موفق در پایان دوره های آموزشی به وسیله سرویس نیراجاب فراهم گردیده است.

مشاهده فرصت های شغلی
470

فرصت شغلی

2482

عضو باشگاه

53

کارفرما

فرصت های شغلی

جدیدترین فرصت های شغلی و نیازهای صنعت

در صورت تمایل به استخدام، پس از ارسال فایل رزومه در ناحیه کاربری، برای فرصت های شغلی مورد نظر خود ثبت درخواست انجام دهید


شرکای صنعتی نیراسیستم

کارفرمایان صنعتی که در زمینه جذب و استخدام نیروی انسانی با نیراسیستم همکاری دارند